پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ های عمومی شما در این صفحه حول محور اینترنت اشیاء مطرح خواهند شد.

پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ

 

به طور کوتاه می توان اینترنت اشیاء را چنین تعریف کرد:
اینترنت اشیاء یعنی تجمیع گروهی معین از اشیاء هوشمند در یک شبکه به منظور مدیریت آنها در جهت اهدافی خاص و معین.

اینترنت اشیاء را می توان نمونه پیشرفته تری از شبکه های حسگر نیز در نظر گرفت. این تکنولوژی معمولاً شامل چندین حسگر و چند عملگر است که به منظور خاصی طراحی و اجرا می گردد. مانند نصب دماسنج و حرکت سنج روی بدن دامهای موجود در یک دامداری به منظور کنترل وضعیت تک تک دامهای زنده.

برای اینکه در بستر اینترنت، اشیاء به صورت گروهی که تعیین شده اند، به همدیگر لینک شده و مدیریت می شوند.

خیر، منظور از اشیا در گستره اینترنت اشیاء، اشیائی هستند که هوشمند بوده باشند و یا با استفاده از حسگر یا تگ قابل شناسایی، در سطح شبکه قابل دسترسی و کنترل باشند.

اینترنت اشیاء صنعتی همان اینترنت اشیائی است که به عرصه تولید و صنعت ورود پیدا کرده است.

اینترنت اشیاء صنعتی می رود که فرایند تولید صنعتی را زیر و رو کند و پایه برای انقلاب صنعتی چهارم می باشد.

یخچال هوشمند یکی از جدیدترین دستاورد های امروز است که شاید بتوان آن را نیز در دسته اینترنت اشیاء جای داد. این نوع از یخچال ها با استفاده از حسگرهای تعبیه شده در داخل خود، می توانند مقدار مانده از هر مواد غذایی را تشخیص داده و در صورت نیاز بصورت آنلاین آنها را از طریق اینترنت سفارش دهند.

برای علاقه مندان، تماشای ویدئو آخرین یخچال مدل هوشمند شرکت سامسونگ را توصیه می کنیم.

محتوای آکارئون
محتوای آکارئون
محتوای آکارئون
محتوای آکارئون
محتوای آکارئون
محتوای آکارئون