مهندس ناصر اشجاری با بیش از 40 سال تجربه در زمینه های:

  • اینترنت اشیاء صنعتی
  • هوشمند سازی صنایع