شرکت اینترنت اشیاء خاورمیانه مفتخر است که با بهره گیری از دانش تخصصی و تیمی مجرب اقدام به هوشمند سازی کارگاه ها و صنایع نیمه سنگین و سنگین نماید.