طراحی انواع شبکه های کامپیوتری، نصب انواع سیستم های نظارتی و امنیتی، نصب انواع فایروال و بسته های امنیتی و …