دکتر علی اطهری متخصص در زمینه های:

  • شبکه های کامپیوتری
  • سیستم های هوشمند امنیتی